Uncategorized

Tùy cơ ứng biến, làm việc cẩn trọng nghiêm túc

Trong quản lý theo kiểu Trung Quốc giao tiếp giữa cấp trên và cấp dưới là vấn đề cần quan tâm. Do nhân tố truyền thống của văn hóa Trung Quốc nên khi hai bên cùng trao đổi một vấn đề nào đó thường bảo lưu hoặc né tránh khiến cho cuộc nói chuyện không diễn đạt được hết những gì muốn nói. Đương nhiên, không có nghĩa là cách giao lưu và trao đổi đó không thể mang lại thành công cho họ, chỉ cần lòng dạ thẳng thắn, vô tư thì điều này hoàn toàn có thể đạt được.

Hán Văn Đế(5) là một người nổi tiếng trong thiên hạ vì biết cách dùng người. Một hôm, Hán Văn Đế mang theo tì thiếp của mình là Giai Lệ cùng đoàn tùy tùng du ngoạn Thượng Lâm Uyển, nhìn thấy nhiều loại chim muông, cỏ cây, hoa lá quý hiếm nên trong lòng hết sức hứng khởi. Đến khu nuôi hổ, chủ quản của Thượng Lâm Uyển là Thượng Lâm Úy ra bái kiến, Hán Văn Đế liền hỏi khu vườn thượng uyển này tổng diện tích là bao nhiêu mét vuông, thú nuôi trong khu vườn có bao nhiêu loại, đang thuần dưỡng những loài động vật gì. Hán Văn Đế hỏi mười mấy câu, Thượng Lâm Úy chỉ trả lời ậm à ậm ừ, nghe hết mấy câu trả lời của ông ta thì thấy các số liệu đưa ra không hề rõ ràng. Hiển nhiên, viên quan nọ không hề nắm rõ mọi việc trong khu vườn thượng uyển mà mình đang quản lý. Ngược lại, Sức Phu là người quản lý ở khu nuôi hổ lại trả lời từng câu rất rõ ràng, ngôn từ lưu loát, nắm rõ tình hình các loài thú như trong lòng bàn tay, Hán Văn Đế nghe xong cảm thấy vô cùng hài lòng.

 

Hán Văn Đế cho rằng người làm quan nên hiểu rõ bổn phận của mình, như thế mới không uổng phí bổng lộc đã lấy của triều đình, mới khiến cho dân chúng trong thiên hạ hài lòng. Bèn quyết định lấy Sắc Phu ra làm tấm gương cho các quan học tập, phong cho Sắc Phu lên giữ chức Thượng Lâm Lệnh. Trương Giải Chi đi theo vua lại cho rằng việc Hán Văn Đế phong quan cho Sắc Phu là quá dễ dàng, do vậy mới lựa lời dẫn dắt Hán Văn Đế rằng: “Theo bệ hạ thì Giáng Hầu Chu Bột là người như thế nào?” Hán Văn Đế nói: “Là tiền bối”. Trương Giải Chi lại hỏi tiếp: “Đông Dương Hầu Trương Tương Như là người thuộc hàng gì?” Hán Văn Đế cũng nói: “Là tiền bối”. Vì vậy, Trương Giải Chi khuyên can rằng: “Giáng Hầu và Đông Dương Hầu đều xưng là tiền bối nhưng rất ít nói, không ba hoa liến thoắng giống như tên Sắc Phu này! Hơn thế, nhà Tần khi dùng quan văn và quan võ thì các quan đại thần đều lấy việc hùng biện làm thế mạnh, không sát với thực tế, chính vì vậy chỉ trải qua hai đời vua là mất thiên hạ.”

   Hán Văn Đế