Uncategorized

Tin tưởng và ủng hộ, dùng hành động để thể hiện

Phương thức giao tiếp của Trung Quốc rất coi trọng hiệu quả giao tiếp, còn cách thức để đạt hiệu quả rất đa dạng. Giao tiếp kiểu Trung Quốc còn chú trọng việc hai bên bỏ qua mọi trở ngại, đối thoại thẳng thắn. Chính vì vậy, trong quá trình trao đổi, người Trung Quốc nhấn mạnh: “Phải cẩn trọng khi nói câu thứ nhất, lấy lời lẽ chân thành để làm yên lòng đối phương, khiến cho họ hiểu chúng ta sẽ không dùng thái độ thù địch hoặc có ý gây mất mặt họ khi giao tiếp.” Như thế, đối tượng cần giao tiếp sẽ dần dần cởi mở và thoải mái hơn, giúp cho quá trình trao đổi giữa hai bên diễn ra suôn sẻ.

Trong giai đoạn đầu Lưu Tú(6) đứng ra thống nhất thiên hạ, Phùng Dị ở Dĩnh Xuyên đã đến đầu quân làm thuộc hạ của Lưu Tú và được phong giữ chức Chủ Bộ. Phùng Dị vốn là người Dĩnh Xuyên, đã từng có công giúp Lưu Tú trấn yên Hà Bắc. Phùng Dị chọn đầu quân cho Lưu Tú vì nghĩ rằng Lưu Tú là một vị minh quân khai quốc, có thể đứng ra trị vì đất nước, chính vì vậy luôn rất trung thành, tận tụy, dẫu chết cũng không từ.

   Lư