Uncategorized

Thể hiện bản thân, trổ hết tài năng

Trong giao tiếp quản lý theo phương thức của Trung Quốc, không phải tất cả đều hàm súc và ẩn ý như mọi người vẫn nghĩ. Từ thời cổ đại cho đến nay, Trung Quốc còn có cả tinh thần dám nói và phê bình thẳng thắn, tinh thần đó đã thể hiện và khẳng định một cách rõ ràng nhất cái tôi cá nhân trong quá trình giao tiếp, chủ động đạt được mục tiêu và tìm đến được thành công trong quá trình giao tiếp.

Thời kỳ Chiến Quốc(2), nước Tần đánh nước Triệu, chỉ trong mấy hôm đã bao vây cả kinh đô nước Triệu là Hàm Đan. Vua Triệu một mặt ra lệnh cho tướng sĩ sống chết giữ lấy thành trì, một mặt cử Bình Nguyên Quân sang nước Sở cầu viện binh. Bình Nguyên Quân hiểu rất rõ ý nghĩa của chuyến đi cầu viện lần này có liên quan tới sự sinh tử tồn vong của nước Triệu, cho nên ông đã lựa chọn trong số hàng nghìn môn khách, 20 người văn võ song toàn cùng đi.

 

Mao Toại là môn khách của Bình Nguyên Quân đã ba năm, chẳng ai biết đến, cũng có cơ hội thể hiện tài năng. Khi lựa chọn trong số môn khách những người có thể đi cùng mình sang nước Sở, Bình Nguyên Quân chọn đi chọn lại mãi cũng chỉ chọn được 19 người, vẫn thiếu một người, chọn như thế nào đi chăng nữa cũng không tìm ra được người vừa ý. Khi đó, chỉ có Mao Toại chủ động đứng lên nói: “Tôi nguyện đi cùng Bình Nguyên Quân đến nước Sở, sợ gì việc mình chỉ là người lấy cho đủ số!”

Bình Nguyên Quân nhìn kẻ vừa đứng lên, hóa ra là Mao Toại – người bình thường ít khi được ông chú ý đến, bèn cho đó là chuyện chẳng đáng quan tâm, nên tìm cách từ chối khéo léo: “Ngươi đã đến chỗ ta được ba năm rồi, ta chưa từng thấy bất kỳ ai khen ngợi nhà ngươi trước mặt ta, ta thấy ngươi cũng không có điểm gì khác biệt hơn người. Một kẻ có tài trên đời này cũng giống như chiếc dùi giấu trong bọc, đầu nhọn của chiếc dùi chẳng mấy chốc sẽ đâm thủng bọc mà lộ ra ngoài, vì vậy người khác chẳng khó khăn gì để nhận biết ra được nó. Còn ngươi, mãi mà ngươi vẫn chưa thể hiện ra được bản lĩnh thật sự của mình, thì ngươi thử hỏi xem ta làm sao có thể đem một kẻ không có bản lĩnh thật sự đi sang nước Sở thực hiện sứ mệnh trọng đại liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của nước Triệu được đây?”